Energie

Asociația se va implica în restruceturarea energetică a satului, prin:

– informarea asupra utilizării eficiente a energiei

– atragerea de fonduri pentru mijloace de energie regenerabilă

– înființarea unei rețele locale de apă potabilă

– înființarea unei centrale termice locale

– înființarea unui serviciu de salubrizare cu centru pentru preluarea și sortarea deșeurilor

– înființarea unei rețele proprii de energie fotovoltaică

– achiziționarea unui generator pentru alimentarea satului cu energie electrică în caz de întrerupere sau urgență

– reabilitarea termică a locuințelor