Dezvoltarea infrastructurii

Dezvoltarea infrastructurii (căi pietonale și pentru bicicliști, șosele, marcaje pentru drumeții, iluminat public, marcaje și indicatoare rutiere, acces la apă potabilă curentă, canalizare, salubrizare)