Domeniul public

Asociația se va implica activ în alcătuirea și amenajarea domeniului public sătesc, prin:

– dezvoltarea infrastructurii (căi pietonale și pentru bicicliști, șosele, marcaje pentru drumeții, iluminat public, marcaje și indicatoare rutiere, acces la apă potabilă curentă, canalizare, salubrizare)

– educarea și conștientizarea asupra fluxului de resurse și conduita necesară pentru ocrotirea acestor resurse prin salubrizare corespunzătoare, reciclare și reutilizarea acestora

– menținerea și restaurarea monumentelor și clădirilor de importanță patrimonială națională și turistică

– amenajarea atentă a spațiului public cu decor plăcut, înființarea de parcuri și zone de recreere, sprijinirea persoanelor care doresc să își amenajeze spațiul public al gospodăriilor proprii pentru a oferi o imagine plăcută zonei rurale

– spațiul rural ardelean oferă un ansamblu arhitectural unic, care trebuie menținut; se vor susține proiecte care să asigure menținerea clădirilor și spațiilor publice;