Generator curent

Achiziționarea unui generator pentru alimentarea satului cu energie electrică în caz de întrerupere sau urgență