Conceptul de clacă

În mare parte, claca a dispărut de pe teritoriul țării noastre. Dar iată ce trebuie să înțelegem în context istoric prin noțiunea de clacă:

Claca este un obicei popular caracterizat prin crearea cadrului şi desfăşurarea unei munci colective fiind totodată şi un obicei de întrajutorare al comunităţii. Din punct de vedere al caracteristicilor muncilor efectuate, “Clăcile” erau de mai multe feluri, fiind prestate de întrega colectivitate sau prin reprezentanţii săi, grupaţi în funcţie de vârstă şi sex pentru a ajuta pe unul dintre săteni, atunci când activitatea ce trebuiau să o întreprindă, depăşea puterea de muncă a unei familii.

Tot prin cadrul asigurat de “Clacă” se rezolvau lucrările de interes obştesc cum ar fi: amenajarea drumurilor, a podurilor, întreţinerea fâneţelor, păşunilor şi a pădurilor sau a unor munci complexe, de natură agricolă şi edilitară. Procurarea materialelor de construcţie (piatra, lemnul, chirpiciul), ridicatul şi acoperitul caselor, aratul, prăşitul, seceratul, cositul şi desfăcutul porumbului erau prilejuri când “se chemau în clacă” sătenii, cu precădere tineretul. De regulă “Clăcile” se făceau într-o zi de sărbătoare pentru a participa cât mai multă lume. În timpul desfăşurării lor, munca se împletea cu cântatul. La terminarea lucrului se făcea horă sau joc, iar “gazda clăcii” avea datoria de a-i “omeni” pe participanţi. 

Ivite în procesul muncii, din omenia, solidaritatea şi spiritul de întrajutorare ce au caracterizat dintotdeauna pe ţăranii din satele româneşti, “Clăcile” erau un schimb neîncetat de servicii reciproce, menite a susţine şi alimenta unitatea şi coeziunea socială a colectivităţii. Rostul practicării lor nu era numai unul economic (sporeau ritmul de lucru, asigurau un cadru propice de transmitere a deprinderilor şi cunoştinţelor de muncă), ci şi unul etico-cultural. Sursa: Metapedia.org

În satul nostru claca încă funcționează preponderent în perioada producției furajelor și uneori pentru pregătirea lemnelor de foc, dar nu mai are impactul asupra și importanța pentru obște, comparativ cu începutul secolului trecut. Mecanizarea agriculturii precum și apariția prestărilor în domeniul construcțiilor a dus la individualizarea muncilor, claca existând maxim pe grupuri restrânse, fără caracter organizat. O nouă abordare poate fi “cooperativa agricolă“, dar aceasta prinde mai greu teren, datorită conotației istorice a colectivizării, introdusă forțat în prima jumătate a secolului trecut.

Totuși, într-o comunitate atât de mică cum e satul Cund, principiul într-ajutorării respectiv sprijinirea reciprocă, poate avea un impact resimțit, dacă se găsește o soluție de organizare responsabilă, atât în domeniul agricol, cât și în alte aspecte alte vieții obștești.