Conceptul de clacă

Sprijin în perioada producției prin reintroducerea sistemului de clacă