Sample Page

Art. 7. – (1) Obiectivele asociatiei 

7.1 Asociația va promova și sprijini producția ecologică și valorificarea produselor alimentare locale prin:

– informarea și instruirea asupra producției ecologice de fructe, legume și cereale

– informarea asupra creșterea animalelor în mod ecologic, pentru ouă, lapte și carne, prin susținerea raselor tradiționale de animale

– sprijin în perioada producției prin reintroducerea sistemului de clacă

– organizarea de evenimente care să asigure vânzarea produselor (târguri, piețe,  achiziționarea unui vehicul comercial)

– înființarea unei brutării și patiserii locale

– înființarea unor unități autorizate pentru prelucrarea legumelor și fructelor, laptelui, a cărnii

– înființarea unei stupine

– înființarea unei cantine locale, în care să se utilizeze produsele proprii

– înființarea unui magazin sătesc, care să ofere locuitorilor acces la alimente și produse de bază, precum și pentru vânzarea propriilor produse

– susținerea cursurilor de specializare pentru membrii asociației, pentru a putea profesa în unitățiile de producție și de alimentație

7.2 Asociația va promova și sprijini meșteșugul, producția de bunuri, precum și serviciile, prin:

– înființarea unei tâmplării locale pentru producția de mobilier și obiecte de artizanat

– înființarea unei fierării / lăcătușerii pentru producția de obiecte de artizanat și de construcții

– înființarea unei țesătorii pentru prodcuția de textile tradiționale artizanale

– înființarea unui atelier mecanic pentru autovehicule, tractoare și mașini agricole

– înființarea unui atelier ceramic

– înființarea unui birou pentru contabilitate și informatică

7.3 Asociația va promova turismul rural, prin:

– crearea evenimentelor care atrag turiști în localitate

– înființarea unui serviciu care să gestioneze cazările și ofertele turistice, precum și marketingul pentru acestea

– integrarea producției de materii prime, alimente și de bunuri în fluxul turistic

– amenajarea marcajelor pentru drumeții

– amenajarea drumurilor pentru biciclete

– sprijinirea membrilor pentru dezvoltarea propriilor obiective turistice

7.4 Asociația va sprijini viața și sănătatea membrilor ei, prin:

– programe de educare și informare

– înființarea unui cabinet medical local

– înființarea unui cabinet stomatologic

– înființarea unui centru de îngrijire fizică

– înființarea unui cămin pentru bătrâni

– înființarea serviciului de pompieri și ambulanță

– înființarea unui cabinet veterinar

7.5 Asociația se va implica în educație la toate nivelele, prin:

– sprijinirea învățământului modern și adecvat pentru preșcolari și elevi

– facilitarea programelor de educare pentru profesiile necesare în cadrul asociației

– înființarea unui centru educațional local

– introducerea cercetării în domeniile în care este activă asociația

– atragerea cadrelor noi, pentru diversificarea învățământului

7.6 Asociația se va implica în dezvoltarea spiritului cultural, astfel:

– se vor sprijini coruri, grupuri de dans, teatru, muzică, cercuri de literatură

– se vor înființa ateliere de artă plastică, fotografie, pictură

– se vor organiza simpozioane, concerte, festivaluri, concursuri, întâlniri, schimburi de experiență în domeniul cultural, târguri, expoziții

7.7 Asociația se va implica activ în alcătuirea și amenajarea domeniului public sătesc, prin:

– dezvoltarea infrastructurii (căi pietonale și pentru bicicliști, șosele, marcaje pentru drumeții, iluminat public, marcaje și indicatoare rutiere, acces la apă potabilă curentă, canalizare, salubrizare)

– educarea și conștientizarea asupra fluxului de resurse și conduita necesară pentru ocrotirea acestor resurse prin salubrizare corespunzătoare, reciclare și reutilizarea acestora

– menținerea și restaurarea monumentelor și clădirilor de importanță patrimonială națională și turistică

– amenajarea atentă a spațiului public cu decor plăcut, înființarea de parcuri și zone de recreere, sprijinirea persoanelor care doresc să își amenajeze spațiul public al gospodăriilor proprii pentru a oferi o imagine plăcută zonei rurale

– spațiul rural ardelean oferă un ansamblu arhitectural unic, care trebuie menținut; se vor susține proiecte care să asigure menținerea clădirilor și spațiilor publice;

– testarea apei potabile și informarea asupra pericolelor provenite din consumul de apă potabilă necorespunzătoare, precum și informarea asupra surselor de apă potabilă sănătoasă de pe raza satului, asigurând acces populației la aceste surse

– acces la transport public regulat și avantajos prin resurse proprii

– acces la aparatură și utilaje pentru construcții și amenajare

– asigurarea scurgerii eficiente al apelor pluviale, precum și posibilitatea stocării și utilizării acestora cu scopul irigațiilor sau alte scopuri relevante, fără a avea impact negativ asupra necesarului pluvial ale mediului

– acces la informații legate de domeniul public precum și la politica comunală legată de acestea

– amenajarea de spații de joacă pentru copii și tineri

7.8 Asociația se va implica în restruceturarea energetică a satului, prin:

– informarea asupra utilizării eficiente a energiei

– atragerea de fonduri pentru mijloace de energie regenerabilă

– înființarea unei rețele locale de apă potabilă

– înființarea unei centrale termice locale

– înființarea unui serviciu de salubrizare cu centru pentru preluarea și sortarea deșeurilor

– înființarea unei rețele proprii de energie fotovoltaică

– achiziționarea unui generator pentru alimentarea satului cu energie electrică în caz de întrerupere sau urgență

– reabilitarea termică a locuințelor